Mångkulturellt tjejarbete och föreläsningar

Lever du kanske mel­lan två olika kul­tu­rer, och upp­le­ver att det är svårt att hitta din iden­ti­tet? Tillsammans kan vi diskutera och hitta lösningar.

Vi på Tjejhuset har den stora förmånen att få ha tid med jurist Negin från Advokatbyrå Elisabeth Fritz hos oss. Negin kommer och “hänger” med oss. Hon inspirerar unga tjejer att hålla kvar i sina drömmar, hon är ett levande bevis på att det går. Tack Negin och tack till Elisabeth Fritz advokatbyrå som gör detta möjligt.

Bra kvinnliga förebilder är så viktigt och Negin är just det.