Tjejhuset är en mötesplats för unga tjejer i Södertälje

ett litet drömhus för unga tjejer mellan 13-23 år i Södertälje

En mötesplats för tjejer

Tjejhuset är en ungdomsverksamhet inom Södertörns Blåbandsförening. Här träffas unga tjejer mellan 13- 23 år och pratar, fikar, lyssnar på föreläsningar, tränar yoga och är kreativa i vår skaparverkstad.

Tjejgrupper

Har du upp­levt något som du vill dela med andra? Tjej­grup­per är för dig som vill möta andra tje­jer i en lik­nande livs­si­tu­a­tion. I en sam­spe­lande tjej­grupp kan du foku­sera på din själv­känsla och bli pep­pad av andra.

Individuella samtal

Har du ingen att prata med? På tjej­hu­set finns det all­tid möj­lig­het att prata om livet, glädje och kär­lek till­sam­mans med vår per­so­nal. Vi har tyst­nads­plikt. En sam­tals­tid kan ord­nas utan tidsbokning.

ÖPPETTIDER

Tisdag, onsdag & torsdag kl. 14-18

På tjej­hu­set finns det per­so­nal som kan olika språk, som kän­ner till gläd­jen och tuff­he­ten med att leva med olika kul­tu­rer. Du är väl­kom­men med dina frå­gor och fun­de­ringar. Vi hjälps åt!

Ge ett bidrag

Tjejhuset drivs av den ideella organisationen Södertörns Blåbandsförening.

Om du vill bidra till Tjejhuset så kan du ge ett bidrag via bankgiro eller Swish.

Bankgiro: 588-6163
#Tjejhuset

Nummer: 1232990208
#Tjejhuset

Tack till våra sponsorer

Johanna Järnhäll

Johanna Järnhäll

Projektledare

08–550 154 01
johanna@tjejhuset.se

Lena Linde

Lena Linde

Projektledare Barnens Hus

08–550 154 01
lena@tjejhuset.se

Sofie

Sofie

Handledare

08–550 154 01
sofie@tjejhuset.se

Harriet

Harriet

Handledare

08–550 154 01

2 + 9 =

Tjejhuset Södertälje
Dal­by­ga­tan 4 (Bar­nens Hus)
151 36 Söder­tälje

ÖPPETTIDER
Tisdag, onsdag & torsdag kl. 14-18

08–550 154 01
info@tjejhuset.se

hq

blabandetlogo-vit-blå

Tjejhuset är en del av Södertörns Blåbandsförening. Föreningen är ett nätverk av frivilliga medlemmar som arbetar för ett drog- och alkoholfritt samhälle.

Pin It on Pinterest